Czy decydować się na zakup dodatkowego ubezpieczenia?

73Ubezpieczenia na rynku samochodów pozwalają na ograniczenie ryzyka związanego z kosztami leczenia po wypadkach czy też przed nieprzewidzianymi uszkodzeniami samochodów, które mogą być spowodowane działaniem natury. Zabezpieczenie się przed takim ryzykiem poprzez możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku wystąpienia określonej szkody wymaga zdecydowania się na wykupienie nieobowiązkowych ubezpieczeń. Jedynym ubezpieczeniem obowiązkowym na rynku ubezpieczeń samochodów jest OC, które musi posiadać każdy pojazd na drodze. Brak posiadania tego ubezpieczenia skutkować może mandatami podczas kontroli, ale również wysokimi odszkodowaniami w przypadku wypadków, które trzeba będzie płacić z własnej kieszeni. Natomiast nieobowiązkowe ubezpieczenia można kupować na różnych warunkach zarówno ogólnych jak też indywidualnie dopasowanych do oczekiwań kupującego. Jednocześnie poszczególne firmy ubezpieczeniowe zapewniają bardzo różne ubezpieczenia AC, czy Assistance również w zakresie ogólnych warunków, z których w ramach polisy może korzystać ubezpieczony. Z tego powodu decydowanie się na takie ubezpieczenia wymaga dokładnego zapoznania się ze szczegółami warunków ubezpieczenia by ocenić możliwe korzyści.