Korzyści z zakupu pojazdów dwu lub trzyletnich

119Na rynku używanych samochodów wybór pojazdu pod kątem wieku pojazdu może zapewnić zarówno wiele korzyści, ale również może prowadzić do wysokich kosztów eksploatacji przede wszystkim związanych z koniecznością realizowania napraw. Odpowiednio wyselekcjonowany pojazd dwu lub trzyletni może zapewnić bardzo korzystne warunki eksploatowania w zakresie kosztów również kosztów napraw. Jednak, gdy pojawią się koszy związane z koniecznością wymiany klocków, tarcz oraz przy rutynowych naprawach. Wpływ na koszty napraw ma między innymi wybrany model samochodu pod katem awaryjności, ale również przebieg samochodu. Pod kątem przebiegu na rynku samochodów zarówno dwu jak trzyletnich znalezienie samochodu z niskim przebiegiem jest trudne. Wynika to między innymi z faktu, że rynek sprzedaży samochodów dwu czy trzyletniego jest ograniczony. Na tym rynku wiele samochodów oferowanych jest jako samochody z różnymi wadami technicznymi czy fabrycznymi. Innym problem to samochody z dużym przebiegiem, który sprzedawane są przez firmy leasingujące a także przez firmy pozbywające się samochodów z flot pojazdów. Duży przebieg może przekładać się na znacznie większe koszty napraw samochodów.