Koszty zakupów oraz korzystania z ubezpieczeń samochodowych

178Posiadając samochód niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia OC. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, czyli zgodnie z polskim prawem każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach musi posiadać takie ubezpieczenie. Jednocześnie na rynku motoryzacyjnym można również korzystać z wielu dodatkowych, niebo wiązowych ubezpieczeń, które pozwalają na znaczne zmniejszenie kosztów napraw samochodów, czy też na zapewnienie wsparcia na drodze. Oczywiście polisy ubezpieczeniowe to dodatkowy koszt związany z użytkowaniem samochodu. Z tego powodu kierowcy zawsze starają się ograniczyć koszty zakupu polis. W przypadku ubezpieczenia OC wpływ na jego wysokość ma przede wszystkim wiek kierowcy oraz brak wypadków w określonym czasie, co pozwala na uzyskanie ulg. Można również decydować się na większą liczbę polis w ramach pakietowych ubezpieczeń, które pozwalają na wykupienie również nieobowiązkowych ubezpieczeń w znacznie mniejszych cenach. Poszczególne ubezpieczenia trzeba również wybierać pod kątem tego, czy dany rodzaj ryzyka, przed którym chroni dane ubezpieczenie, dotyczy codziennych sytuacji, z którymi można spotkać się na drodze, co określa opłacalność wykupienia danej polisy.