Od czego zależą koszty ubezpieczeń samochodowych?

61Ubezpieczenie jakim jest OC musi posiadać każdy samochód a zatem musi kupić takie ubezpieczenie każdy kierowca. Jest to ubezpieczenie na polskim rynku obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, co przekłada się również na możliwość otrzymania kar w postaci mandatów, gdy nie posiada się takiego ubezpieczenia przy kontrolach policyjnych na drogach. Jednocześnie ubezpieczenie OC sprzedawane jest na warunkach, które określone są również w ustawie, więc przy zakupie tego ubezpieczenia nie trzeba martwić się żadnymi niekorzystnymi zapisami w umowach ubezpieczenia. Koszty polisy OC zależą przede wszystkim od wieku kierowcy, czasu posiadania prawa jazdy oraz do braku wypadków, co pozwala na uzyskanie określonej wielkości zniżek. Natomiast nieobowiązkowe ubezpieczenia pozwalają na zapewnienie ochrony przed innymi rodzajami ryzyk. Pozwalają one zabezpieczyć samochód przed działaniem natury czy też przed kradzieżą. Takie ubezpieczenia pozwalają na uzyskanie odszkodowań, gdy wystąpią określone zdarzenia. Jednocześnie na znacznie niższe koszty korzystania z polis ubezpieczeniowych, które obejmują również polisy AC, NNW można uzyskać poprzez decydowanie się na ubezpieczenia sprzedawane w pakietach.