Od czego zależą warunki w ubezpieczeniu OC

115Przy kupowaniu ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla wszystkich pojazdów na drogach, można spotkać się z bardzo różnymi warunkami cenowymi, które zależą od wielu elementów. Do najważniejszych czynników wpływających na koszt korzystania z polisy OC można zaliczyć wiek kierowcy oraz czas posiadania prawa jazdy. Młodzi kierowcy, którzy nie przekroczyli 26 roku życia a także kierowcy mający prawo jazdy w krótkim okresie czasu muszą liczyć się ze znacznie większymi kosztami zakupu ubezpieczenia. Znaczenie ma również czas jazdy bez wypadków, co znów przekłada się na możliwość uzyskania zniżek na OC. Zniżki pozwalają na uzyskanie bardzo korzystnych cen za polisę OC. Na cenę polisy OC może wpływać również wiele innych czynników, do których można zaliczyć między innymi wiek samochodu, który podlega ubezpieczeniu czy marka oraz model samochodu. Oczywiście poszczególne warunki, które oferowane są przy ubezpieczeniu OC różnią się nieznacznie pomiędzy poszczególnymi ubezpieczeniami. Niektóre firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę przy wyliczaniu kosztów polisy OC również miejsce zarejestrowania samochodu, co pozwala określić firmom ubezpieczeniowym skalę wypadków w określonym regionie.