Pozyskanie samochodu w ramach umów leasingowych

76Jeśli z samochodu będzie się korzystało jedynie w krótkim okresie czasu, co ma często miejsce w firmach, które posiadają floty pojazdów, budują floty pojazdów wówczas nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest kupowanie samochodu. Przy zakupie samochodu nowego w krótkim czasie taki samochód będzie tracił na wartości, co firmie, która taki samochód kupiła nie będzie pozwalało na odzyskanie odpowiednio dużych środków finansowych przy sprzedaży samochodu. Kupując nowy samochód może on stracić w ciągu dwóch do trzech lat od momentu zakupu nawet ponad połowę swojej wartości rynkowej. W ten sposób zaciąganie kredytu na zakup nowego samochodu często również nie bywa do końca opłacalny. Natomiast leasing pozwala również na rozłożenie spłacania samochodu w dłuższym okresie czasu oraz w ratach leasingowych. Jednocześnie firma, która oferuje leasing pojazdu bardzo często jest w stanie zapewnić również dodatkowe usługi. Dotyczy to między innymi zapewnienia leasingującym zajmowania się obsługą samochodu. W ten sposób firma leasingująca samochód jest w stanie zapewnić między innymi wykonanie przeglądów samochodu czy też naprawę samochodów, gdy pojawią się rutynowe jak też nagłe uszkodzenia.