Ubezpieczenie obowiązkowe samochodu

18Na polskim rynku motoryzacyjnym kierowcy muszą kupować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które jest obowiązkowe przy posiadaniu samochodu. Brak posiadania ubezpieczenia może prowadzić z jednej strony do konieczności płacenia mandatów przy kontrolach drogowych ze strony policji a z drugiej strony do wysokich kosztów, które pojawić się mogą przy wypadkach. Sądy bardzo często nakładają bardzo wysokie kary, konieczność wypłacenia odszkodowania, na kierowców, którzy nie mają obowiązkowego ubezpieczenia gdy sprawy związane z wypadkami trafią do sądu. Jednocześnie zdarzają się kierowcy, którzy nie do końca rozumieją sposób funkcjonowania ubezpieczenia OC na polskim rynku ubezpieczeniowym. Jest to ubezpieczenie, które jest przypisane do samochodu. Z tego powodu, gdy kupuje się używany samochód może on mieć już wykupione ubezpieczenie. Zmiana ubezpieczyciela wymaga rezygnacji z przedłużenia umowy ubezpieczenia samochodu w jednej firmie ubezpieczeniowej a następnie dokonanie zakupu polisy ubezpieczeniowej w innej firmie. Ubezpieczenie OC pozwala na zabezpieczenie kierowcy przed koniecznością wypłacenia odszkodowania w przypadku , gdy dojdzie do wypadku z winy danego kierowcy.